Máy cắt dây CB Series

Máy cắt dây CB Series
Nhà cung cấp : SUNTECH VIỆT NAM
Máy cắt dây CB Series
Máy cắt dây CB Series

 

 

Model ST3240CA ST4050CA ST5063CA
Kích thước bàn làm việc (mm) 650 X 420 750 X 520 860 X 600
Hành trình bàn làm việc (mm) 400 X 320 500 X 400 630 X 500
Chiều dày lớn nhất gia công (mm)  250
Độ chính xác gia công (mm) ≤ 0.009 ≤ 0.009 ≤ 0.009
Độ bóng bề mặt cắt Ra (µm) ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0
Số lần cắt tối đa 7
Tốc độ cắt lớn nhất (mm²/min) 160
Tốc độ dây cắt (m/s) 5 - 11.5 5 - 11.5 5 - 11.5
Độ cắt côn lớn nhất  (°/mm) 3°/100
Nguồn điện 3N-50Hz/380V
Công suất tiêu thụ (KVA) 2.6 2.6 2.6

 

Model ST6380CA ST63120CA ST5100120CA
Kích thước bàn làm việc  (mm) 1100 X 720 1430 X 900 1430 X 1100
Hành trình bàn làm việc  (mm) 800 X 630 1200 X 800 1200 X 1000
Chiều dày lớn nhất gia công (mm)  400
Độ chính xác gia công  (mm) ≤ 0.009 ≤ 0.009 ≤ 0.009
Độ bóng bề mặt cắt Ra  (µm) ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0
Số lần cắt tối đa 7
Tốc độ cắt lớn nhất  (mm²/min) 160
Tốc độ dây cắt  (m/s) 5 - 11.5 5 - 11.5 5 - 11.5
Độ cắt côn lớn nhất  (°/mm) 3°/100
Nguồn điện 3N-50Hz/380V
Công suất tiêu thụ  (KVA) 2.6 2.6 2.6