Máy cắt dây BS Series

Máy cắt dây BS Series
Nhà cung cấp : SUNTECH VIỆT NAM
Máy cắt dây BS Series
Máy cắt dây BS Series
Model ST25320BS ST3240BS ST4050BS
Kích thước bàn làm việc (mm) 420*620 450*650 500*750
Hành trình bàn làm việc (mm) 250*320 320*400 400*500
Chiều dày lớn nhất gia công (mm)  400
Độ chính xác gia công (mm) ≤ 0.015 ≤ 0.015 ≤ 0.015
Độ bóng bề mặt cắt Ra (µm) ≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8
Tốc độ cắt lớn nhất (mm²/min) 250
Công suất dòng cắt tối đa (A) 15
Tốc độ dây cắt (m/s) 5 - 11.5 5 - 11.5 5 - 11.5
Độ cắt côn lớn nhất  (°/mm) 6°/100 6°/100 6° (60°)*/100
Nguồn điện 2N-50Hz/220V
Công suất tiêu thụ (KVA) 2.5 2.5 2.5
Kích thước máy (L*W*H) (mm) 1500*1200*1600 1650*1200*1600 1700*1300*1700

 

Model ST5063BS ST6380BS ST80120BS
Kích thước bàn làm việc (mm) 650*930 900*1100 900*1550
Hành trình bàn làm việc (mm) 500*630 630*800 800*1200
Chiều dày lớn nhất gia công (mm)  400
Độ chính xác gia công (mm) ≤ 0.015 ≤ 0.015 ≤ 0.015
Độ bóng bề mặt cắt Ra (µm) ≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8
Tốc độ cắt lớn nhất (mm²/min) 250
Công suất dòng cắt tối đa (A) 15
Tốc độ dây cắt (m/s) 5 - 11.5 5 - 11.5 5 - 11.5
Độ cắt côn lớn nhất  (°/mm) 6° (60°)*/100
Nguồn điện 2N-50Hz/220V
Công suất tiêu thụ (KVA) 2.5 2.5 3
Kích thước máy (L*W*H) (mm) 2000*1800*1800 2600*2100*2100 3600*2800*2350