Gia công trung tâm VMC

Gia công trung tâm VMC
Nhà cung cấp : SUNTECH VIỆT NAM
Gia công trung tâm VMC
Gia công trung tâm VMC
Model VCM540 VCM650 VCM850/VCM850C VCM1060
Kích thước bàn làm việc (mm) 620 X 380 800 X 420 950x460/1000x530 1300 X 600
Hành trình Trục X            (mm) 500 600 800 1000
Hành trình Trục Y           (mm) 380 420 485 590
Hành trình Trục Z           (mm)  420 480 500/700 600
Khoảng cách từ tâm trục chính
 đến tâm trục vitme đứng  (mm)
545 480 550/575 600
Khoảng chách từ đầu trục
chính đến bàn máy.         (mm)
105-530 80-560 105-655/110-810 180-780
Tốc độ trục chính           (r/min) 8000 8000 8000 8000
Độ côn trục chính BT30/Ø120 BT40 BT40 BT40
Trục chính motor            (KW) 5.5 7.5 7.5 11
Tốc độ bước tiến trục X  (m/min) 10 10 12 12
Tốc độ bước tiến trục Y (m/min) 10 10 12 12
Tốc độ bước tiến trục Z (m/min) 10 10 12 12
Tốc độ tốc độ căt phôi  (m/min) 6 6 6 8
Độ chính xác định vị     (mm) 0.008 0.008 0.008 0.008
Đơn vị di chuyển nhỏ nhất (mm) 0.001 0.001 0.001 0.001
Chịu tải tối đa của bàn máy (Kg) 250 600 600 800
Trọng lượng máy             (Kg) 3000 4500 5300 8000