Máy mài nhỏ

Máy mài nhỏ
Nhà cung cấp : SUNTECH VIỆT NAM
Máy mài nhỏ
Máy mài nhỏ
Model 618M 200M 250M 250AH 308AH
Kích thước bàn máy (mm). 640x150 410x160 450x250 460x200 810x300
Hành trình Phải/trái X (mm) 470 460 500 480 830
Trước/Sau Y (mm) 170 200 260 280 360
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn máy. (mm) 390 450 390 470 540
Trục chính Tốc độ (r/m) 2800 2850 2840 2800 1440
Công suất (KW) 1.5 1.5 1.5 1.5 4
Tay quay đầu mài dịch chuyển. 1 vạch. (mm) 1 2 2 2 2
1 vòng. (mm) 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01
Kích thước đá mài. (mm) Ø180x(3~13)xØ31.75 Ø200x13xØ31.75 Ø200x13xØ31.75 Ø200x13xØ31.75 Ø355x40xØ127
Kích thước bàn từ. (mm) 150x350 150x350 200x400 200x450 300x680
Trọng lượng đóng gói. (Kg) 850 900 1300 1600 2500
Kích thước đóng gói. (mm) 1200x1150x1980 1450x1150x1850 1500x1330x1850 1800x1400x1800 3900x1800x1910